Odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od obdržení objednávky. Právo na odstoupení od smlouvy zaniká v případě právnických osob (firemní objednávky).

V případě odstoupení od smlouvy nese náklady na dopravu zákazník. Pokud si přejete dohodnout jiné podmínky vrácení, kontaktujte nás. Po zkontrolování obsahu zásilky zajistíme vrácení peněz do 14 dnů. Můžete použít níže uvedený formulář a odeslat jej elektronicky.

Pokud se rozhodnete odeslat zásilku sami, je třeba ji zaslat zpět na adresu: David Zálešák, Školní 422/1, 73542, Těrlicko, tel.: +420777256444, heywolf@seznam.cz

Pokud nemáte možnost vytisknout formulář, vložte prosím do balíku poznámku s číslem objednávky.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Adresát (prodávající):
David Zálešák
IČ: 70018804
DIČ: CZ70018804
Sídlo: Fibichova 217/1, Havířov, 73601
Zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Ostrava
E-mail: heywolf@seznam.cz
Telefon: +420777256444
Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.alishazalesak.com


Spotřebitel:
Moje jméno a příjmení:
Moje adresa:
Můj telefon a e-mail:


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (uveďte přesný název zboží a počet vrácených ks):

Důvod vrácení:
  zboží již není potřeba
  zboží mi nevyhovuje
  zboží nesplnilo mé očekávání
  jiné: 
  nechci uvádět


1. Datum objednání (*               )/datum obdržení (*               )
2. Číslo objednávky:
3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení budou navráceny zpět převodem na účet.

Zde doplňte číslo účtu a kód banky: ..............................................


4. Jméno a příjmení spotřebitele:
5. Adresa spotřebitele:
6. E-mail:
7. Telefon:


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)
(podpis)


______________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele